Nieuws

We starten met Centering Pregnancy!

Published on 24 januari 2017 under Nieuws

In onze praktijk bestaat de standaard verloskundige zorg tijdens de zwangerschap uit twee individuele consulten van 30 minuten waarin de anamnese wordt afgenomen en de echo’s worden gemaakt en hierna uit ongeveer 10 individuele consulten van gemiddeld vijftien minuten. In die tijd kunnen wij de zwangerschap goed controleren en is er tijd voor het bespreken van klachten en het stellen van vragen. Over het algemeen is er minder tijd om dieper op de onderwerpen in te gaan. Denk hierbij aan de veranderingen die het ouderschap met zich meebrengen, een gezonde leefstijl, of voorbereiding op de bevalling en het geven van borstvoeding. Bij Centering Pregnancy is hier wel ruimte voor.

We zijn ontzettend blij dat we Centering Pregnancy nu ook in onze praktijk kunnen aanbieden! In april start de eerste groep voor de zwangeren die uitgerekend zijn van half september tot half oktober.

Wat is Centering Pregnancy?

De eerste twee controles waarin de intake plaatsvindt en de echo’s gemaakt worden, zullen individuele contacten blijven. Voor de daaropvolgende controles (vanaf ongeveer 15 weken zwangerschap) word je, als je kiest voor Centering Pregnancy ingedeeld in een groep met 8 à 12 andere zwangeren die rond dezelfde tijd zijn uitgerekend. Je komt met deze groep 9 keer samen in de zwangerschap. Aan het einde van de zwangerschap volgen er nog een of enkele individuele controles. De laatste bijeenkomst is als iedereen is bevallen en dan neem je ook je baby mee. De eerste vier bijeenkomsten zijn om de vier weken en de volgende vijf zijn om de twee weken. Een bijeenkomst duurt twee uur en vindt plaats in onze praktijk op een vast tijdstip. Tijdens een bijeenkomst wordt de medische zorg zoals controle van de bloeddruk en de groei van de baby gecombineerd met

• voorlichting
• het uitwisselen van kennis en ervaringen;
• het leren van gezondheidsvaardigheden;
• het stimuleren van onderlinge ondersteuning en contact.

Een groep wordt begeleid door twee van onze verloskundigen of een van onze verloskundigen en een praktijkassistente. Het unieke aan CenteringPregnancy is de groepsdynamiek: alle aanwezigen, hebben hun eigen inbreng, ondersteunen elkaar en vullen elkaar aan. Het bespreekbaar maken van zorgen, ervaringen en vragen van zwangeren in groepsverband stimuleert vrouwen tot het stellen van vragen die hen bezig houden. Daarnaast creëert het de mogelijkheid tot het vormen van contacten. Uit onderzoek blijkt, én dat beamen verloskundigen die al langer Centering Pregnancy aanbieden dat vrouwen zich veel beter voorbereid voelen op de bevalling en de kraamtijd doordat ze meer kennis hebben, minder stress ervaren en zich zelf sterker voelen.

Centering pregnancy komt van oorsprong uit Amerika en wordt voor Nederland ontwikkeld door TNO in nauwe samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen en de afdelingen Public Health en Verloskunde van de universiteit Leiden. Kijk voor meer informatie op: www.centeringhealthcare.nl.